Aktualności

6 czerwca 2018

Program konferencji Logistyka dziś i jutro


Piątek, 8 czerwca 2018 r.

8:00-9:00 Rejestracja – serwis kawowy (hol przed salą 1.28)

9:00-9:15 Otwarcie  Konferencji  – Rektor PWSW w Przemyślu dr Paweł Trefl er

9:15-9:25 Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego dr inż. Grzegorz Dzieniszewski

I Sesja

Przewodniczący: prof. dr hab. Maciej Kuboń

9:25-9:40 – dr hab. inż.  Grzegorz Zając „Jubileusz 70- lecia prof. dr hab. Wiesława Piekarskiego”

9:40-9:50  –  Okolicznościowe wystąpienia Gości

9:50-10:10  –  prof. dr hab. Wiesław Piekarski „45 lat minęło jak jeden dzień”

10:10-10:25  – dr hab. Sławomir Juściński, dr hab. Grzegorz Zając „Systemy identyfikacji radiowej użytkowane w logistyce”

10:25-10:35  – dr inż. Karol Krajewski „Logistyka odzysku w procesie zarządzania stratami w łańcuchu żywnościowym”

10:35-10:45 – mgr Ewa Draus „Transport aglomeracyjny w Rzeszowskim Obszarze

Funkcjonalnym – uwarunkowania i wyzwania”

10:45-10:55  –  Karol Gajdzik „Linia kolejowa 102 wczoraj, dziś i jutro”

10:55-11:05  –  Zbigniew Bednarczyk „Motywy regionalne Ziemi Przemyskiej”

11:05-11:25  Przerwa kawowa

II Sesja

Przewodniczący: prof. dr hab. Wiesław Piekarski

11:25-11:35  –  dr Jolanta Piekut „Ocena przydatności pomidorów przewożonych transportem drogowym po pożarze naczepy”

11:35-11:45 –  dr hab. Sławomir Juściński, dr hab. Grzegorz Zając, dr hab. inż. Tomasz Słowik „Analiza rynku nowoczesnych powierzchni magazynowych w centrach logistycznych”

11:45-11:55  –  dr hab. inż. Paweł Kiełbasa „Wpływ intensywności wykorzystania przejścia dla pieszych na płynność ruchu na ul. Balickiej w okolicy kampusu UR”

11:55-12:05  –  dr inż. Karolina Trzyniec „Ocena obciążenia skrzyżowania ruchem pieszych w obrębie nowo wybudowanego osiedla w Mydlnikach w Krakowie”

12:05-12:15 – dr inż. Piotr Nawara „Ocena stopnia obciążenia ruchem drogi jednojezdniowej w Krakowie, rejon Mydlniki”

12:15-12:25 –  dr inż. Tomasz Dróżdż „Wykorzystanie czujników laserowych do analizy natężenia ruchu drogowego na przedmieściach aglomeracji miejskiej”

12:25-12:50 – D y s k u s j a

12:50-13:50    Lunch – Kolegium Nowe

III Sesja

Przewodniczący: dr hab. inż. Grzegorz Zając

13:50-14:00 –  dr inż. Adam Woś „Ekologiczne  środki transportowe komunikacji miejskiej”

14:00-14:10  –  dr inż. Grzegorz Dzieniszewski, Monika Żołyńska „Optymalizacja zarządzania ruchem na terenie miasta Przemyśla”

14:10-14:20  – dr inż. Grzegorz Dzieniszewski, Monika Żołyńska „Projekt organizacji ruchu dla skrzyżowania „Plac Na Bramie” w Przemyślu”

14:20-14:30  –  prof. dr hab. Wiesław Piekarski, Jakub Zych „Uwarunkowania techniczne w przewozie materiałów niebezpiecznych w transporcie drogowym”

14:30-14:40  –  prof. dr hab. Wiesław Piekarski, Agnieszka Gołębiowska „Analiza transportu lotniczego w Polsce w aspekcie rozwoju środków i infrastruktury”

14:40-14:50 –  prof. dr hab. Wiesław Piekarski, Adrian Litwin „Organizacja i zarządzanie procesem przemieszczania wybranych ładunków na przykładzie PKP Cargo”

14:50-15:00  D y s k u s j a

15:00-15:40  Przerwa kawowa

IV Sesja

Przewodniczący: dr inż. Grzegorz Dzieniszewski

15:40-15:50  – dr inż. Ireneusz Kaczmar, Adam Perczyk „Analiza transportu kolejowego na przykładzie przejścia granicznego Przemyśl – Medyka”

15:50-16:00  –  dr inż. Ireneusz Kaczmar, Adrian Sromicki „Międzynarodowa wymiana towarowa na przejściach granicznych województwa podkarpackiego”

16:00-16:10 –  prof. dr hab. Wiesław Piekarski, Rafał Wilczak „Analiza techniczna wyposażenia wozów bojowych jednostek straży pożarnej stosowanych w ratownictwie drogowym”

16:10-16:20 –  prof. dr hab. Maciej Kuboń, Maciej Woźniak „Analiza porównawcza jakości świadczonych usług przewozowych w rejonie miasta Przemyśl”

16:20-16:30 –  prof. dr hab. Maciej Kuboń, Bartosz Majchrowicz „E-logistyka jako współczesne narzędzie rozwoju przedsiębiorstwa”

16:30-16:40 –  prof. dr hab. Maciej Kuboń, Kamil Krukiewicz „Logistyka imprez sportowych na przykładzie wybranych klubów”

16:40-16:50 –  D y s k u s j a

16:50-17:00 –  Zakończenie konferencji – Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego