Informacje o kierunku

Witamy na stronie kierunku:

Informatyka w biznesie

 

Kierunek „Informatyka w biznesie” ma na celu kształcenie specjalistów,
którzy potrafią łączyć nowoczesną wiedzę i umiejętności inżynierskie – informatyczne
z wiedzą i umiejętnościami menedżerskimi.

Specjalności:

 „Technologie internetowe i aplikacje multimedialne”

Jest to specjalność z zakresu zastosowań informatyki, o charakterze interdyscyplinarnym, która łączy praktyczne umiejętności informatyka ze znajomością języków programowania, tworzenia aplikacji i systemów internetowych, tworzenia stron WWW, portali, serwisów internetowych, baz danych, grafiki komputerowej, inżynierii oprogramowania, sieci komputerowych oraz aplikacji multimedialnych.
Studenci zapoznają się z metodami i technikami analizy i projektowania systemów informacyjnych, aplikacjami biznesowymi, technologią baz danych, podstawami e-biznesu, a także metodami zarządzania projektami informatycznymi, rynkiem sprzętu oraz oprogramowania.
Absolwenci nabędą umiejętności samodzielnego tworzenia nowego oprogramowania przy wykorzystaniu współczesnych języków programowania, projektować bazy danych, stosować nowoczesne technologie informacyjne
w obszarze e-biznesu, uczestniczyć w realizacji projektów informatycznych
oraz zarządzać nimi, współuczestniczyć w procesach komputerowego wspomagania zarządzania.
W ramach tej specjalności studentom umożliwia się wybór przedmiotów kierunkowych:
– Aplikacje internetowe
– Komputerowe systemy multimedialne
– Internetowe systemy wspomagania zarządzania
– Infrastruktura internetu i usługi sieciowe
– Internetowe bazy danych
– Aplikacje sieciowe w języku Java
– Programowanie w języku C++
– Biznes elektroniczny
– Hurtownie danych
– Grafika stron WWW
– Grafika komputerowa i wizualizacja

 „Systemy informatyczne w usługach i administracji”

Jest to specjalność z zakresu zastosowań informatyki w szeroko rozumianym zarządzaniu, bezpieczeństwie publicznym i administracji, praktycznego wykorzystania narzędzi informatycznych na potrzeby wspomagania procesów administracyjnych i biznesowych.
Studenci zapoznają się z projektowaniem i eksploatacją zintegrowanych systemów zarządzania, bezpieczeństwem systemów informatycznych
programowaniem i integracją urządzeń sterowanych komputerowo, stosowanych
w handlu, produkcji oraz administracji publicznej.
Absolwenci nabędą umiejętności praktycznego wykorzystania narzędzi informatycznych na potrzeby wspomagania procesów administracyjnych
i biznesowych, projektować bazy danych, stosować nowoczesne technologie informacyjne w obszarze e-biznesu oraz uczestniczyć w realizacji projektów informatycznych.
W ramach tej specjalności studentom umożliwia się wybór przedmiotów kierunkowych:
– Zarządzanie w e-administracji
– Zarządzanie operacyjne
– Zarządzanie projektami informatycznymi
– Controlling finansowy
– Modelowanie procesów biznesowych
– Metody i narzędzia w zarządzaniu przedsiębiorstwem
– Systemy zarządzania bazami danymi
– Projektowanie usług w chmurze komputerowej
– Administrowanie sieciami komputerowymi
– Technologie internetowe w zarządzaniu i marketingu
– Systemy wspomagania decyzji