Praktyki zawodowe współpraca z biznesem

Studenci informatyki w ostatnim semestrze studiów odbywają 6 – miesięczną praktykę w firmach współpracujących z uczelnią. Państwowa Wyższa Szkoła Wschodnioeuropejska realizuje program płatnych praktyk zawodowych finansowanych z funduszy UE. W biurze projektu uzyskasz szczegółowe informacje na temat pracodawców oraz zasad udziału w programie.


Dla najlepszych studentów oferujemy praktyki u naszych partnerów między innymi: