Aktualności

30 października 2015

Grzyby jadalne i trujące


Ekspozycja przygotowana przez studentów kierunku bezpieczeństwo i produkcja żywności PWSW w Przemyślu.

Wprawdzie tegoroczny sezon grzybowy był stosunkowo suchy, ale w lasach przemyskich nie było większych trudności ze znalezieniem owocników grzybów jadalnych i trujących. Studentom kierunku bezpieczeństwo i produkcja żywności udało się znaleźć odpowiednią ilość owocników które zostały ocenione w zakresie: nazw zwyczajowych i systematycznych, przydatności do spożycia w przypadku gatunków jadalnych jak również ich  toksyczności i oddziaływania  na organizm człowieka w przypadku gatunków niejadalnych i trujących.