Aktualności

18 marca 2016

Pokaz sprzętu do zabiegów DDD prowadzonych w zakładach produkcji żywności


W dniu 16 marca 2016 studenci kierunku bezpieczenstwa i produkcji żywnosci uczestniczyli w praktycznym pokazie zabiegów DDD realizowanym przez  Firmę DDD Kamil Stachura ul. Sułkowskiego 4 37-700 Przemyśl. Przedmiotem  pokazu  było przedstawienie praktycznych zasad zabiegów dezynfekcji, dezynsekcji i deratyzacji oraz zapozanie się ze  sprzętem i urządzeniami do prowadzenia tych zabiegów.

Tematem przewodnim pokazu była prezentacja ozonu jako czynnika biobóczego i jego praktyczne wykorzystanie.