Aktualności

7 lipca 2017

Centrum Logistyczne Medyka – Żurawica . Wyjazd studyjny 30.06.2017 r.


29-30 czerwca 2017 r w Państwowej Wyższej Szkole Wschodnioeuropejskiej w Przemyślu odbyło się Podkarpackie Forum Transportu i Logistyki, którego współorganizatorem był Instytut Nauk Technicznych/Zakład Inżynierii Transportu i Logistyki.

30 czerwca 2017 r. (w drugim dniu Forum) zaplanowane zostały dwa wyjazdy studyjne:

– przejazd linią kolejową 102 do projektowanego przejścia granicznego Malhowice – Niżankowice

– wyjazd studyjny i zapoznanie z Terminalem Przeładunkowym Medyka – Żurawica.

Centrum Logistyczne Medyka – Żurawica zlokalizowane jest w III Europejskim Korytarzu Transportowym biegnącym jako połączenie drogowe i kolejowe z Berlina, przez Wrocław, Kraków, Przemyśl, Lwów do Kijowa, na dystansie 1640 km. EKT III jest jednym z najważniejszych europejskich połączeń transportowych pomiędzy UE oraz państwami ościennymi na linii wschód – zachód.

Centrum obsługuje wymianę handlową głównie pomiędzy krajami Unii Europejskiej a Ukrainą i Rosją.

Firma posiada nowoczesne terminale na styku normalnych (1435 mm) i szerokich (1520 mm) torów kolejowych, umożliwiające przeładunek i składowanie większości ładunków.

Uczestnicy wyjazdu zapoznali się m. inn. z  kompleksową obsługą logistyczną zmierzającą do połączenia głównych gałęzi transportu tj. kolei, transportu samochodowego, lotniczego, żeglugi śródlądowej  i morskiej w jedną elastyczną sieć transportową, z przeładunkiem towarów w rejonie kolejowego przejścia granicznego z Ukrainą Medyka-Mościska ,specjalistycznymi  urządzeniami przenośnikowymi do przeładunku wszelkiego rodzaju materiałów.

Niezwykle interesującym punktem wycieczki była możliwość zwiedzenia jedynej w Polsce – 6 – tunelowej odmrażalni o możliwościach technologicznych równoczesnego odmrażania towarów w ilości 120 wagonów znajdującej się na Terminalu w Medyce.