Aktualności

10 września 2017

I Konferencja Naukowa “Bezpieczeństwo Żywności i Żywienia”


I Konferencja Naukowa “Bezpieczeństwo Żywności i Żywienia”

W INT PWSW dnia 18 września 2017 r. na kierunku Bezpieczeństwo i Produkcja Żywności odbędzie się pierwsza konferencja naukowa na temat żywności.

Tematem konferencji będzie:
– bezpieczeństwo produkcji żywności.
– bezpieczeństwo żywienia.
– higiena żywności.
– związki biologicznie aktywne w żywności i żywieniu.

Obrady odbędą się już w poniedziałek (18.09.17), natomiast w niedzielę (17.09.17) poprzedzi je uroczysty obiad inauguracyjny, który odbędzie się w Restauracji Zamkowej Krasiczynie.

Uczestnikami konferencji będą profesorowie, doktorzy i doktoranci z:
Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie,
Uniwersytetu Rzeszowskiego,
Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie,
Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie,
Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Krośnie
oraz
Państwowej Wyższej Szkoły Wschodnioeuropejskiej w Przemyślu.