Aktualności

20 września 2017

Relacja z I Konferencji Naukowej „Bezpieczeństwo Żywności i Żywienia” w Przemyślu


W dniach 17-18 września 2017 roku w Państwowej Wyższej Szkole Wschodnioeuropejskiej w Instytucie Nauk Technicznych Przemyślu odbyła się krajowa konferencja naukowa „Bezpieczeństwo Żywności i Żywienia”.

Organizatorami konferencji byli :

 • Zakład Bezpieczeństwa i Produkcji Żywności, Instytut Nauk Technicznych PWSW w Przemyślu
 • Polskie Towarzystwo Technologów Żywności, Oddział Małopolski.

W skład Komitetu Organizacyjnego weszli:

dr inż. Greta Adamczyk – przewodnicząca

inż. Patrycja Napora – sekretarz

Dr inż. Karol Krajewski – członek komitetu

mgr inż. Danuta Olejarka – członek komitetu,

mgr inż. Kornelia Jaworska – Tomczyk – członek komitetu

 

Skład Komitetu Naukowego stanowili:

Dr hab. Barbara Lulek prof. PWSW

Prof. Dr hab. inż. Wiesław Barabasz

Prof. Dr hab. inż. Grażyna Jaworska

Prof. Dr hab. inż. Krzysztof Surówka

Dr hab. inż. Mariusz Witczak prof. PWSW

 

Sponsorzy Konferencji:

– Spółdzielnia Mleczarska „Mlekovita”

– Zespół Zamkowo-Parkowy Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. w Krasiczynie

 

W ramach sesji plenarnych wygłoszono 3 referaty plenarne:

 • Zamaskowane mykotoksyny – występowanie w żywności, toksyczność, powstawanie.

Prof. dr hab. Wiesław Barabasz, dr inż. Anna Pikulicka

 • Wdrażanie systemów zarządzania jakością i bezpieczeństwa żywności – szanse i zagrożenia dla przemysłu spożywczego.

Dr inż. Marek Zadernowski, dr inż.  Anna Zadernowska

 • Jakość i bezpieczeństwo produktów tradycyjnych pochodzenia zwierzęcego Podkarpacia.

Prof. dr hab. inż. Władysław Migdał, , dr inż. Łukasz Migdał, dr inż. Maria  Walczyck, dr hab. , Ewelina Węsierska, Marzena Zając, dr inż. Joanna Tkaczewska, dr inż. Piotr Kulawik, mgr inż. Katarzyna Krępa-Stefanik, mgr inż. Anna Załubska

 

W sesjach referatowych wygłoszono 10 komunikatów naukowych, zaś w sesji posterowej zaprezentowano 26 doniesień. W sumie na konferencji  przedstawiono efekty prac 94 osób (autorów i współautorów).

Komitet naukowy konferencji wyróżnił z pośród prezentowanych referatów następujące  prace:

 • Zmiany przechowalnicze w wybranych olejach tłoczonych na zimno i ich wpływ na bezpieczeństwo zdrowotne produktu.

Dr Joanna Banaś, mgr inż. Monika Grund, dr inż. Ireneusz Maciejaszek, dr Magdalena Witek, prof. dr hab. inż. Krzysztof Surówka

 • Wybrane metody obniżania alergenności produktów spożywczych pochodzenia roślinnego i produkcji żywności hipoalergicznej.

Mgr inż. Marta Turło, prof. dr hab. inż. Piotr Minkiewicz, dr inż. Dorota Nałęcz.

 • Ocena wartości wypiekowej mąki pszenżytniej.

Mgr inż. Joanna Kaszuba, prof. dr hab. Bohdan Achrem-Achremowicz.

 • Wykorzystanie wykresów fazowych w ocenie stabilności przechowalniczej żywności.

Mgr inż. Anna Stępień, dr hab. inż. Mariusz Witczak, dr inż. Teresa Witczak, prof. dr hab. inż. Mirosław Grzesik

Natomiast za walory naukowe wyróżniono 3 doniesienia sesji posterowej:

 • Wpływ stopnia dojrzałości orzechów włoskich (Juglans Regia L.) na ich potencjach antyoksydacyjny oraz zawartość związków polifenolowych.

Dr inż. Karolina Pycia, mgr inż. Rafał Wiśniewski, mgr inż. Joanna Kaszuba, prof. dr hab. inż. Grażyna Jaworska, dr inż. Greta Adamczyk

 • Czerwone ziemniaki jako źródło związków bioaktywnych w żywności prozdrowotnej.

Mgr inż. Anna Areczuk, mgr Marek Kruczek, dr hab. inż. Dorota Gumul, dr inż. Magdalena Krystyjan.

 • Nowa enzymatyczno-chemiczna metoda oznaczania metanolu i formaldehydu w środowisku i artykułach spożywczych.

Prof. dr hab. Władimir Sibirnyj, dr Dorota Grabek-Lejko, dr Mykhailo Gonchar.

Oficjalne otwarcie konferencji zainicjowała Pani prof. dr hab. inż. Grażyna Jaworska – kierownik kierunku BiPŻ w PWSW w Przemyślu oraz przewodnicząca Komitetu Naukowego Konferencji, w następnej kolejności gości przywitali JM Rektor PWSW dr Paweł Trefler oraz Dyrektor Instytutu Nauk Technicznych dr inż. Wioletta Tomaszewska-Górecka.

Poza obradami uczestnicy konferencji w dniu 17 września mieli możliwość zwiedzenia Zespołu Zamkowego w Krasiczynie oraz gościli w Rejstauracji Zamkowej w Krasiczynie.

Uroczysty obiad w Restauracji Zamkowej w Krasiczynie został przygotowany przez studentki kierunku BiPŻ – Monikę Mazur i Katarzynę Pankiewicz, a uczestnicy konferencji mieli okazję zasmakować w Kuchni Fusion oraz spróbować pysznego deseru, który został wykonany przez mistrza cukiernictwa panią Agnieszkę Osieczko, również studentkę kierunku BiPŻ. Studentki zostały przedstawione gościom oraz władzom uczelni uczestniczącym w obiedzie.

Podczas obiadu w Restauracji Zamkowej miało miejsce również wręczenie specjalnego wyróżnienia w postaci dyplomu Pani prof. dr hab. inż. Grażyny Jaworskiej, za wkład włożony na rzecz społeczności krakowskiej i przemyskiej oraz za pracę naukową, nadane przez Wszechświatową Wspólnotę Góralską „NASO RZEC” J Gratulujemy.

W dniu obrad uczestnicy ponownie mieli okazję zasmakować kuchni w wykonaniu naszych studentek. Podczas przerwy kawowej serwowano muffiny i ciasteczka wypieczone w pracowni technologicznej przez panie Joannę Majowską oraz Marię Telicką, studentki IV roku kierunku BiPŻ.

Podczas śniadania, przerwy kawowej oraz lunchu można było spróbować wyrobów Spółdzielni Mleczarskiej Mlekovita –  sponsora konferencji.  Były to m.in. żółte sery, serki homogenizowane, jogurty naturalne i smakowe, jogurty pitne,  maślanki i inne.

W dniu 18 września uczestnicy konferencji mieli możliwość zapoznania się z zapleczem naukowo-dydaktycznym kierunku bezpieczeństwo i produkcja żywności w Instytucie Nauk Technicznych PWSW.

Nad sprawną organizacją konferencji, pracą sekretariatu czuwał komitet organizacyjny, wspomagany przez studentki kierunku bezpieczeństwo i produkcja żywności. Szczególne podziękowania i gratulacje za perfekcyjną organizację konferencji nalezą się dr inż. Grecie Adamczyk – przewodniczącej Komitetu Organizacyjnego oraz członkom komitetu mgr inż. Danucie Olejarce i inż. Patrycji Napora.

 

Autor zdjęć mgr Tomasz Bielański