Aktualności

8 listopada 2017

Szkolenie z serwonapędów


W dniu 08.11.2017 w Instytucie Nauk Technicznych zostało przeprowadzone szkolenie dla studentów mechatroniki z obsługi serwonapędów firmy Estun sterowanych za pomocą sterowników PLC firmy Fatek. Szkolenie przeprowadziła firma Multiprojekt z Krakowa. W trakcie szkolenia uczestnicy mogli zapoznać się z ze sposobem dobierania napędów, konfiguracji interfejsów jak i nadzoru. Poznali również sposoby kontroli i dobierania właściwych parametrów dla optymalnej pracy tych urządzeń. Przedmiotem szkolenia był również sposób komunikacji pomiędzy sterownikiem a serwem. Studenci mieli okazję przećwiczyć nowo nabytą wiedzę na dostarczonych przez firmę zestawach szkoleniowych. Szkolenie zakończyło się egzaminem sprawdzającym przekazaną wiedzę.