Aktualności

15 listopada 2017

Wizyta studentów w Dniepropietrowskim Narodowym Uniwersytecie Transportu Kolejowego we Lwowie.


W dniach od 9 do 11 listopada 2017 studenci PWSW z kierunków Inżynieria Transportu i Logistyki oraz Mechatronika gościli w zaprzyjaźnionej uczelni Dniepropietrowskiego Narodowego Uniwersytetu Transportu Kolejowego we Lwowie. Profesor Wiesław Piekarski z PWSW wygłosił wykład na temat perspektyw rozwoju transportu kolejowego. Nasi studenci zapoznali się ze studentami uczelni przyjmującej, zwiedzili lwowską fabrykę lokomotyw, zapoznali się z systemem zarządzania ruchem pociągów na dworcu głównym we Lwowie oraz odwiedzili muzeum techniki kolejowej. Wycieczka zakończyła się przejazdem nowoczesnym pociągiem Hundai Rotem ze Lwowa do Przemyśla.