Aktualności

23 listopada 2019

Konferencja # Kooperacja # Przemysł # Edukacja


Pracownicy Zakładu Inżynierii Transportu i Logistyki PWSW w Przemyślu uczestniczyli w dniach 21-22 Listopada 2019 w konferencji naukowo – wdrożeniowej #Kooperacja#Przemysł#Edukacja.  Organizatorem konferencji była Politechnika Warszawska i firma Festo.

Głównym nurtem konferencji było przygotowanie  kolejnych etapów wdrożenia Czwartej rewolucji przemysłowej – Przemysł 4.0. Obszary badawcze obejmowały następującą problematykę: VR & BionicKit & Pcobot; Szkolnictwo wyższe – Współpraca Przemysł-Edukacja; Kooperacja – klaster PLUA; Euro/World Skills; Z Przemysłu do Edukacji -Tripod &VTEM; Pcobot – współpraca człowiek maszyna oraz Praktyczne szkolenia Przemysłu 4.0 i  pokaz MPS4.0.

 

 

 

Czynny udział w konferencji wziął kierownik Zakładu Inżynierii Transportu i Logistyki – dr inż. Grzegorz Dzieniszewski, który wygłosił wykład pt. Logistyka w procesie wdrażania założeń Przemysłu 4.0.

Udział w konferencji pozwolił zaczerpnąć z głównego nurtu naukowego, przemysłowego i edukacyjnego moderowanego przez czołowych pracowników naukowych Politechniki Warszawskiej oraz firmę FESTO.