Aktualności

17 stycznia 2021

DataConsult S.A. SZKOLI ZDALNIE STUDENTÓW LOGISTYKI


Każdy logistyk powinien posiadać umiejętność obsługi oprogramowania umożliwiającego zarządzanie procesami logistycznymi. Firma DataConsult S.A. z Krakowa chętnie dzieli się wiedzą, dlatego studenci Państwowej Wyższej Szkoły Wschodnioeuropejskiej w Przemyślu mogli doskonalić swoje umiejętności. DataConsult S.A. to polski producent kompleksowych rozwiązań informatycznych, które wspomagają zarządzanie logistyką wewnętrzną przedsiębiorstw.

W dniu 8 grudnia 2020 roku zostało zrealizowane szkolenie pt. „System ExpertWMS w logistyce przedsiębiorstw”. Uczestniczyła w nim grupa 17 studentów kierunku Inżynieria transportu i logistyki Państwowej Wyższej Szkoły Wschodnioeuropejskiej.

Szkolenie prowadziła Pani Aneta Janeczko – Dyrektor Konsultingu DataConsult S.A., zajmująca się doradztwem w zakresie dedykowanych rozwiązań z zakresu systemu WMS w małych i dużych przedsiębiorstwach.

Szkolenie składało się z dwóch etapów. W pierwszym etapie studenci zapoznali się z zakresem działalności firmy DataConsult. Zaprezentowane zostały przykłady wdrożeń systemu do wspomagania procesów magazynowych i logistycznych ExpertWMS w różnych przedsiębiorstwach. Studenci mieli również możliwość poznania prac badawczo-rozwojowych prowadzonych przez przedsiębiorstwo, dotyczących innowacyjnych rozwiązań w zakresie systemów rozszerzonej rzeczywistości ExpertAR w logistyce i produkcji, systemu ExpertLog z obsługą voice-picking i algorytmami sztucznej inteligencji NLP oraz ExpertPack – wsparcie w zakresie pakowania. W drugim etapie szkolenia studenci zapoznali się z podstawami obsługi systemu ExpertWMS. Poznali jego obsługę zarówno z poziomu urządzenia mobilnego (ExpertWMS Terminal) oraz aplikacji panelowej (ExpertWMS Panel).

Serdecznie dziękujemy przedsiębiorstwu DataConsult S.A. za zorganizowanie interesującego warsztatu oraz chęć dzielenia się wiedzą ze społecznością akademicką. Mamy nadzieję na dalszą owocną współpracę.

www.dataconsult.pl

Organizatorem szkolenia z ramienia Państwowej Wyższej Szkoły Wschodnioeuropejskiej był Pan mgr inż.  Rafał Hajduk.