Aktualności

1 marca 2021

Projekt – Współpraca w ramach branży spożywczej szansą na rozwój regionu.


Bezpieczeństwo i produkcja żywności

„Współpraca w ramach branży spożywczej szansą na rozwój regionu”

W ramach Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój, Priorytet II
– Efektywne Polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.15 Kształcenie i szkolenie zawodowe dostosowane do potrzeb zmieniającej się gospodarki

Nazwa wnioskodawcy: Powiat Jarosławski

Partner: Państwowa Wyższa Szkoła Wschodnioeuropejska w Przemyślu

Kwota dofinansowania: 765 287,50 zł

Okres realizacji projektu: od 1.03.2021 do 30.09.2022

 

Projekt będzie realizowany dzięki funduszom FRSE przez dwie partnerskie jednostki, które realizują ten sam kierunek kształcenia: Zespół Szkół Spożywczych Chemicznych
i Ogólnokształcących w Jarosławiu – zawód: technik technologii żywności oraz Państwowa Wyższa Szkoła Wschodnio-Europejska w Przemyślu – kierunek: bezpieczeństwo
i produkcja żywności. Nadrzędnym celem projektu jest wypracowanie modelu kształcenia zawodowego odpowiadającego realnym warunkom rynku pracy. Wartością dodaną rozwiązań projektowych jest laboratorium odzwierciedlające rzeczywiste warunki pracy
w zawodzie: technik technologii żywności oraz komora laminarna, która umożliwi przeprowadzanie doświadczeń w sterylnych warunkach. Technikum Nr 1 w Zespole Szkół Spożywczych Chemicznych i Ogólnokształcących w Jarosławiu wzbogaci się
o nowoczesne wyposażenie.

Plakat-branża-spożywcza w partnerstwie

Plakat branża-spożywcza_2