Aktualności

11 października 2021

Stypendium Marszałka Województwa Podkarpackiego


Zarząd Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie ogłosił nabór wniosków o przyznanie stypendium Marszałka Województwa Podkarpackiego na rok akademicki 2021/2022, w ramach programu stypendialnego pn. Stypendia Marszałka Województwa Podkarpackiego dla studentów pierwszego roku.

Nabór wniosków trwał będzie od 11 do 22 października 2021 r.
Szczegółowe informacje znajdują się w załączniku do niniejszego pisma.
 
Jednocześnie uprzejmie informujemy, że wszelkie niezbędne informacje na temat ww. programu znajdują się na stronie internetowej www.podkarpackie.pl w zakładce: Edukacja i nauka. Dodatkowe informacje można również uzyskać w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie – Departament Edukacji, Nauki i Sportu, ul. Lubelska 4, telefon: (17) 743 31 69, adres e-mail: m.franczyk@podkarpackie.pl lub dek@podkarpackie.pl.