Aktualności

14 czerwca 2022

Świat automatyki i robotyki w firmie Astor


W dniu 13 czerwca 2022 roku studenci mechatroniki oraz uczniowie klasy technik mechatronik z Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Nr 1 w Przemyślu zwiedzali w Krakowie firmę ASTOR w obiektach Astor Robotics Center i Astor Technology Park. Pracownicy firmy zaprezentowali pracę różnych  robotów przemysłowych, linii produkcyjnej zgodnej z koncepcją Przemysłu 4.0 i systemów SCADA. Wycieczka dydaktyczna pozwoliła studentom i uczniom rozszerzyć i utrwalić wiedzę z automatyki i robotyki. W wycieczce uczestniczyli również nauczyciele akademiccy Instytutu Nauk Technicznych: dr hab. inż. Tomasz Buratowski, prof. PWSW, dr inż. Stanisław Szabłowski, prof. PWSW i mgr Michał Fac.