Dydaktyka

Proces dydaktyczny na kierunku „Bezpieczeństwo i Produkcja Żywności” realizowany jest w trybie stacjonarnym przez doktorów, doktorów habilitowanych i profesorów, nauczycieli akademickich pracujących na pierwszym etacie w Państwowej Wyższej Szkole Wschodnioeuropejskiej w Przemyślu oraz praktyków, specjalistów z dużym doświadczeniem zawodowym.