Kadra kierunku

Nauczyciele akademiccy prowadzący zajęcia w roku akademickim 2019/2020 na kierunku Bezpieczeństwo i produkcja żywności:

prof. dr hab. inż. Grażyna Jaworska – kierownik zakładu Inżynierii Produkcji Żywności i Kosmetyków

prof. dr hab. Danuta Borkowska

prof. dr hab. inż. Krzysztof Surówka

prof. dr hab. inż Wiesław Barabasz

dr hab. inż.  Mariusz Witczak prof. PWSW

dr Magdalena Marchel

dr inż. Karol Krajewski

dr inż. Marek Zadernowski

dr Krystian Popławski

dr inż. Anna Pikulicka

dr inż Włodzimierz Banach

mgr inż. Danuta Olejarka

mgr inż. Kornelia Jaworska-Tomczyk

mgr Rafał Korczyński

mgr Oleksandra Czopko

mgr Natalia Knyszyk

mgr inż Paweł Hanus

 

 

 

Opiekunowie studentów w roku akademickim 2019/2020:


I ROK – dr Magdalena Marchel

II ROK – dr hab. inż. prof. PWSW Mariusz Witczak

III ROK – dr inż. Marek Zadernowski

IV Rok – mgr inż. Kornelia Jaworska -Tomczyk