Rekrutacja studentów 2019/2020

Od 1 września 2019 r. ruszyła rekrutacja studentów do udziału w projekcie

 „Kompleksowy program wsparcia dla studentów oraz kadry publicznej uczelni zawodowej w Przemyślu”

realizowanego w ramach

Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020

Priorytet III:  Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju

Działanie 3.5:   Kompleksowe programy szkół wyższych

Nr Projektu: POWR.03.05.00-00-z100/18

 

Projekt realizowany będzie w okresie od 01.09.2019 r. do 31.12.2022 r. w podziale na trzy edycje.

UWAGA! Do udziału w projekcie (w każdej edycji) zostanie zakwalifikowanych jedynie 8 osób!

 

TERMINY REKRUTACJI STUDENTÓW:

I edycja: od 1 września do 15 października 2019 r.

II edycja: od 1 września do 15 października 2020 r.

III edycja: od 1 września do 15 października 2021

 

W ramach Projektu studenci PWSW w Przemyślu będą mieli możliwość zdobycia nowych kompetencji i kwalifikacji zawodowych odpowiadających potrzebom gospodarki, rynku pracy i społeczeństwa poprzez udział w certyfikowanych szkoleniach, w zadaniach praktycznych realizowanych w formie projektowej oraz wizytach studyjnych.

 

Dla Studentów studiów I stopnia z kierunku Bezpieczeństwo i Produkcja Żywności w ramach projektu przewidziano działania obejmujące:

1. Badanie kompetencji – dwa indywidualne spotkania z Doradcą zawodowym,

2. Zajęcia praktyczne realizowane w formie projektowej – warsztaty w wymiarze 30 godzin, prowadzone przez Eksperta z ramienia Uczelni oraz Pracodawcy, mające na celu konfrontację wiedzy zdobytej na studiach z praktyką,

3. Wizytę studyjną – wizyta w jednej z polskich firmach/przedsiębiorstw, realizowane we współpracy z pracodawcami

4. Certyfikowane szkolenia:

  • Certyfikowane szkolenia:
  • Audytor wewnętrzny HACCP + Dokumentowanie i wdrażanie systemu HACCP z GHP/GMP (20 godzin) – 8 osób w edycji,
  • Audytor wewnętrzny ISO 22000 + Pełnomocnik ds. systemu ISO 22000 (20 godzin) – 8 osób w edycji,
  • Wdrażanie, zarzadzanie i audytowanie BRC i IFS (16 godzin) – 8 osób w edycji,
  • Jak prowadzić własny biznes (20 godzin) – 8 osób w edycji,
  • Język angielski dla branży rolno – spożywczej (25 godzin) – 8 osób w edycji,

 

Aby aplikować do udziału w projekcie należy:

  1. być Studentem/Studentką I stopnia kierunku Bezpieczeństwo i Produkcja Żywności,
  2. być Studentem/Studentką jednego z czterech ostatnich semestrów studiów – w okresie rekrutacji 5 semestr,

 

DOKUMENTY REKRUTACYJNE DO POBRANIA:

Regulamin rekrutacji i udziału w projekcie studentów/studentek

Załącznik nr 1 do Regulaminu Formularz zgłoszeniowy

Załącznik nr 2 do RegulaminuKarta oceny

Załącznik nr 3 do Regulaminu – Dokumenty uczestnictwa w projekcie

 

 

Formularze rekrutacyjne należy składać w  BIURZE  PROJEKTU do dnia 15 października 2019 r.:

Dział Rozwoju i Współpracy

ul. Żołnierzy I Armii Wojska Polskiego 1E,

37-700 Przemyśl

pokój nr 3.43 lub 3.46, II piętro (Kolegium Techniczne)

tel. 16 735 52 12 lub 16 735 52 08