Wyjazdy dla pracowników

W programie Erasmus+ mogą wziąć udział wszyscy pracownicy Państwowej Wyższej Szkoły Wschodnioeuropejskiej w Przemyślu.

Wymogiem podstawowym jest znajomość języka obowiązującego podczas szkolenia lub wykładów w uczelni lub instytucji partnerskiej.

Pracownik PWSW może wyjechać na jedną z dwóch poniższych form:

  • wyjazdy pracowników dydaktycznych w celu przeprowadzenia zajęć,
  • wyjazdy pracowników administracyjnych i dydaktycznych w celach szkoleniowych.

Więcej informacji w linku poniżej:

http://erasmus.pwsw.pl/wyjazdy-dla-pracownikow/