Informatyka w biznesie

Nowy kierunek studiów Informatyka w biznesie

Informatyka i ekonomia w jednym cyklu kształcenia, to bezpłatne atrakcyjne studia w PWSW w Przemyślu.