Plan studiów

Plan studiów w układzie semestralnym

Semestr I
Lp. Kod Nazwa przedmiotu / modułu Struktura godzin Godz. Forma zaliczenia Liczba ECTS
W C L P K
1 P 01 Matematyka 30 30 60 zal (o) 4
2 P 03 Fizyka 30 15 15 60 zal (o) Egzamin 4
3 P 04 Mikroekonomia 30 15 45 zal (o) Egzamin 3
4 P 06 Marketing 30 15 45 zal (o) Egzamin 3
5 K 01 Podstawy zarządzania 15 15 30 zal (o) 2
6 K 02 Podstawy informatyki 30 30 60 zal (o) 4
7 K 03 Podstawy programowania w języku C 15 15 30 zal (o) 2
8 K 06 Zarządzanie jakością 15 15 30 zal (o) 2
9 K 11 Grafika inżynierska i zapis konstrukcji 15 30 45 zal (o) 3
11 O 01 Wychowanie fizyczne 30 30 zal 0
10 O 02 Język obcy – (j. angielski) 30 30 zal (o) 2
11 O 04 A. Wiedza o Polsce / B. Antropologia społeczna 15 15 zal (o) 1
12 BHP Szkolenie BHP 4 4 zal 0
13 BIBL Przysposobienie biblioteczne 5 5 zal 0
Razem: 234 135 60 60 0 489 30
Tygodniowe obciążenie godz. studenta 32,6
Semestr II
Lp. Kod Nazwa przedmiotu / modułu Struktura godzin Godz. Forma zaliczenia Liczba ECTS
W C L P K
1 P 01 Matematyka 30 30 60 zal (o) Egzamin 4
2 P 02 Badania operacyjne 15 15 30 zal (o) 2
3 P 05 Makroekonomia 30 15 45 zal (o) Egzamin 3
4 K 04 Finanse i rachunkowość 30 30 60 zal (o) Egzamin 6
5 K 09 Nauka o materiałach 30 30 60 zal (o) 4
6 K 16 Animacja komputerowa 3D 15 30 45 zal (o) 3
7 K 17 Systemy CAD/CAM 15 30 45 zal (o) 3
8 O 01 Wychowanie fizyczne 30 30 zal 0
9 O 02 Język obcy – (j. angielski) 30 30 zal (o) 2
10 O 03 Technologia informacyjna 30 30 zal (o) 2
11 O 05 Komunikacja interpersonalna 15 15 zal 1
Razem: 180 135 105 30 0 450 30
Tygodniowe obciążenie godz. studenta 30
Semestr III
Lp. Kod Nazwa przedmiotu / modułu Struktura godzin Godz. Forma zaliczenia Liczba ECTS
W C L P K
1 K 05 Zarządzanie produkcją i usługami 30 30 60 zal (o) Egzamin 5
2 K 08 Zarządzanie projektami 15 15 30 zal (o) 2
3 K 10 Elektrotechnika i elektronika 15 30 45 zal (o) 4
4 K 12 Algorytmy i struktury danych 30 30 60 zal (o) Egzamin 6
5 K 13 Architektura systemów komputerowych 15 30 45 zal (o) 3
6 K 19 Technologie internetowe 15 30 45 zal (o) 4
7 K 20 Programowanie obiektowe 15 30 45 zal (o) Egzamin 4
8 O 02 Język obcy – (j. angielski) 30 30 zal (o) 2
Razem: 135 30 120 75 0 360 30
Tygodniowe obciążenie godz. studenta 24
Semestr IV
Lp. Kod Nazwa przedmiotu / modułu Struktura godzin Godz. Forma zaliczenia Liczba ECTS
W C L P K
1 K 07 Zarządzanie zasobami ludzkimi 15 15 30 zal (o) 2
2 K 14 Bezpieczeństwo systemów informatycznych 15 30 45 zal (o) 3
3 K 18 Metrologia techniczna i systemy pomiarowe 15 30 45 zal (o) 4
4 K 21 Metody sztucznej inteligencji 15 30 45 zal (o) 3
5 K 22 Sieci komputerowe i bazy danych 15 30 45 zal (o) 3
6 K 23 Systemy operacyjne 30 30 60 zal (o) Egzamin 5
7 K 24 Komputerowe systemy finansowo – księgowe 15 30 45 zal (o) Egzamin 4
8 K 27 Logistyka i spedycja 15 30 45 zal (o) 3
9 O 02 Język obcy – (j. angielski) 30 30 zal (o) Egzamin 3
Razem: 135 30 180 45 0 390 30
Tygodniowe obciążenie godz. studenta 26
Semestr V
Lp. Kod Nazwa przedmiotu / modułu Struktura godzin Godz. Forma zaliczenia Liczba ECTS
W C L P K
1 K 25 Ekonomika i organizacja produkcji 30 15 45 zal (o) Egzamin 4
2 O 07 Ochrona własności intelektualnej 15 15 zal 1
3 KW 01 Przedmiot / moduł wybieralny 1 15 30 45 zal (o) Egzamin 5
4 KW 02 Przedmiot / moduł wybieralny 2 15 30 45 zal (o) 4
5 KW 03 Przedmiot / moduł wybieralny 3 15 30 45 zal (o) 3
6 KW 04 Przedmiot / moduł wybieralny 4 15 30 45 zal (o) 4
7 KW 05 Przedmiot / moduł wybieralny 5 15 30 45 zal (o) Egzamin 5
8 KW 06 Przedmiot / moduł wybieralny 6 15 30 45 zal (o) 4
Razem: 135 15 90 90 0 330 30
Tygodniowe obciążenie godz. studenta 22
Semestr VI
Lp. Kod Nazwa przedmiotu / modułu Struktura godzin Godz. Forma zaliczenia Liczba ECTS
W C L P K
1 K 15 Układy mikroprocesorowe i sterowniki 30 15 15 60 zal (o) Egzamin 5
2 K 26 Systemy zarządzania treścią CMS 15 15 30 zal (o) 2
3 K 28 Programowanie maszyn CNC 15 30 45 zal (o) 3
4 K 29 Inżynieria oprogramowania 15 30 45 zal (o) 3
5 KW 07 Przedmiot / moduł wybieralny 7 15 30 45 zal (o) Egzamin 5
6 KW 08 Przedmiot / moduł wybieralny 8 15 30 45 zal (o) 4
7 KW 09 Przedmiot / moduł wybieralny 9 15 30 45 zal (o) 4
8 KW 10 Przedmiot / moduł wybieralny 10 15 30 45 zal (o) 4
Razem: 135 0 180 45 0 360 30
Tygodniowe obciążenie godz. studenta 24
Semestr VII
Lp. Kod Nazwa przedmiotu / modułu Struktura godzin Godz. Forma zaliczenia Liczba ECTS
W C L P K
1 K 30 Seminarium 30 30 zal (o) 2
2 O 06 Podstawy przedsiębiorczości 30 30 zal (o) 2
3 KW 11 Przedmiot / moduł wybieralny 11 15 30 45 zal (o) 5
4 KW 12 Przedmiot / moduł wybieralny 12 15 30 45 zal (o) 5
5 PZK Praktyka zawodowa kierunkowa 480 480 zal 16
Razem: 30 540 30 30 0 630 30
Tygodniowe obciążenie godz. studenta 42
Semestr VIII
Lp. Kod Nazwa przedmiotu / modułu Struktura godzin Godz. Forma zaliczenia Liczba ECTS
W C L P K
1 PZS Praktyka zawodowa specjalnościowa 480 480 zal 16
2 PPD Pisanie pracy dyplomowej 10 10 zal 12
3 EOPD Egzamin i obrona pracy dyplomowej Egzamin 2
Razem: 0 480 0 0 10 490 30
Tygodniowe obciążenie godz. studenta 32,67