Kadra kierunku

Władze Instytutu

 

Dyrektor Instytutu Nauk Technicznych

dr inż. Wioletta Tomaszewska-Górecka

Kolegium Techniczne, parter pokój 1.7.

Kierownik Zakładu Inżynierii Produkcji Żywności i Kosmetyków

prof. dr hab. inż. Grażyna Jaworska

 

Kadra dydaktyczna

Kadrę dydaktyczną na kierunku Inżynieria Produkcji Kosmetyków i Suplementów tworzą wykładowcy z:

  • Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
  • Uniwersytetu Rzeszowskiego
  • Politechniki Krakowskiej
  • Państwowej Wyższej Szkoły Wschodnioeuropejskiej w Przemyślu

Szeregi kadry uzupełniają również pracownicy z renomowanych firm zajmujących się produkcją kosmetyków i suplementów na światową skalę.

Kadra dydaktyczna kierunku Inżynieria Produkcji Kosmetyków i Suplementów:

Prof. dr hab. Wiesław Barabasz

dr hab. inż. prof. PWSW Mariusz Witczak

dr hab. Marian Kuźma

dr Paweł Krzyściak

dr Robert Oliwa

dr Magdalena Marchel

dr inż. Ireneusz Kaczmar

dr inż. Anna Pikulicka

dr inż. Zbigniew Wzorek

dr inż. Wioletta Tomaszewska-Górecka

mgr inż. Kornelia Jaworska – Tomczyk

mgr inż.  Agnieszka Jagusztyn

mg inż. Justyna Koniuszy – Nycz

lek. med. Wiesław Morawski

mgr Krzysztof Grabka

mgr Robert Rybak

mgr Lesław Kołcz

mgr Edyta Drozd

mgr Rafał Korczyński

mgr Natalia Knyszyk