Dydaktyka

Proces dydaktyczny na kierunku “Inżynieria środowiska” realizowany jest w trybie stacjonarnym przez doktorów, doktorów habilitowanych i i profesorów, nauczycieli akademiccy pracujący na pierwszym etacie w Państwowej Wyższej Szkole Wschodnioeuropejskiej w Przemyślu oraz praktyków, specjalistów z dużym doświadczeniem zawodowym. W poszczególnych zakładkach umieszczone są wszelkie informacje dotyczące procesu dydaktycznego.