Koło naukowe inżynierii środowiska

Koło naukowe Inżynierii Środowiska

O kole Naukowym Studentów Inżynierii Środowiska


Studenckie Koło Naukowe Inżynierii Środowiska powołane zostało do życia w 2010 r. z inicjatywy ówczesnego Dyrektora Instytutu Inżynierii Środowiska prof. Krzysztofa Knapika, który został pierwszym opiekunem naukowym koła (2010-2014), następnie w latach (2015 – 2017) opiekunem koła była dr inż. Zsusana Iwanicka, a obecnie (2017- ) jest nim dr inż. Grzegorz Kasprzyk

Cele naszego koła:


Koło Naukowe Inzynierii Środowiska powstało z myślą aktywizacji studentów naszego kierunku, szerzenia wiedzy na temat różnych aspektów ochrony środowiska naturalnego, wiedzy technicznej niezbednej przy jej kształtowaniu. Studenci koła aktywnie angażują się w działalność społeczną, szerzą wiedzę z obszaru nauk technicznych i przyrodniczych i zachęcają młodzież do studiowania nauk przyrodniczych i technicznych.

Władze Koła Naukowego Inżynierii Środowiska:


PREZES KOŁA: Lucyna Kaczmarek,
WICEPREZES: Elżbieta Chochół,
SKARBNIK: Marcin Bereźnicki

Bieżąca działalność koła


  • Organizacja zbiórki pieniędzy na rzecz potrzebujących dzieci z domu dziecka
  • Zajęcia dla młodzieży ponadgimnazjalnej z zakresu procesów technologicznych z dziedziny uzdatniania wody,
  • Konkurs wiedzy przyrodniczej – Dynów 12.12.2017

Statut Koła Naukowego


 

 

 

 

    Do pobrania