Kadra kierunku

Nauczyciele akademiccy na kierunku INŻYNIERIA TRANSPORTU I LOGISTYKI w roku 2019/2020

 

prof. dr hab. inż. Wiesław Piekarski

prof. dr hab. inż. Maciej Kuboń 

dr hab. Marian Kuźma

dr inż. Wioletta Tomaszewska-Górecka

dr inż. Grzegorz Dzieniszewski

dr inż. Stanisław Szabłowski

dr inż.  Adam Woś

dr inż. Ireneusz Kaczmar

dr Dariusz Markiewicz

dr Olga Solarz

dr Maria Stryczek

mgr inż. Rafał Hajduk

mgr inż. Grzegorz Góral

mgr inż. Agata Pudlak

mgr inż. Grzegorz Spodar

mgr Natalia Knyshyk

mgr Anna Bury

mgr Anna Golatowska-Polańska

mgr Robert Rybak 

mgr Lesław Kołcz

mgr Rafał Korczyński

 

Opiekunowie studentów w roku akademickim 2019/2020

 

I rok mgr inż. Rafał Hajduk

II rok dr inż. Grzegorz Dzieniszewski

III rokprof. dr hab. inż. Wiesław Piekarski

IV rokprof. dr hab. inż. Maciej Kuboń