Rekrutacja studentów 2019/2020

Od 1 września 2019 r. ruszyła rekrutacja studentów do udziału w projekcie

 „Kompleksowy program wsparcia dla studentów oraz kadry publicznej uczelni zawodowej w Przemyślu”

realizowanego w ramach

Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020

Priorytet III:  Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju

Działanie 3.5:   Kompleksowe programy szkół wyższych

Nr Projektu: POWR.03.05.00-00-z100/18

 

 

Projekt realizowany będzie w okresie od 01.09.2019 r. do 31.12.2022 r. w podziale na trzy edycje.

UWAGA! Do udziału w projekcie (w każdej edycji) zostanie zakwalifikowanych jedynie 10 osób z kierunku Inżynieria transportu i logistyki

 

TERMINY REKRUTACJI STUDENTÓW:

I edycja: od 1 września do 15 października 2019 r.

II edycja: od 1 września do 15 października 2020 r.

III edycja: od 1 września do 15 października 2021 r.

 

Dla Studentów studiów I stopnia z kierunku Inżynieria Transportu i Logistyki w ramach projektu przewidziano następujące działania:

  • Badanie kompetencji – dwa indywidualne spotkania z Doradcą zawodowym,
  • Zajęcia praktyczne realizowane w formie projektowej – warsztaty w wymiarze 30 godzin, prowadzone przez Eksperta z ramienia Uczelni oraz Pracodawcy, mające na celu konfrontację wiedzy zdobytej na studiach z praktyką,
  • Wizytę studyjną – wizyta w jednej z polskich firmach/przedsiębiorstw, realizowane we współpracy z pracodawcami,
  • Certyfikowane szkolenia:
  • Kompetencje zawodowe w transporcie drogowym na przewóz osób i rzeczy (56 godzin) – 5 osób w edycji,
  • Obsługa tachografów oraz oprogramowania do odczytu, przetwarzania danych i analiz czasu pracy kierowców (25 godzin) – 5 osób w edycji,
  • Jak prowadzić własny biznes (25 godzin) – 5 osób w edycji,
  • Język angielski w branży logistycznej i transportowej (25 godzin) –10 osób w edycji

Aby aplikować do udziału w projekcie należy:

  1. być Studentem/Studentką I stopnia kierunku Inżynieria Transportu i Logistyki,
  2. być Studentem/Studentką jednego z czterech ostatnich semestrów studiów – w okresie rekrutacji 5 semestr.

 

Formularze rekrutacyjne należy składać w  BIURZE  PROJEKTU do dnia 15 października 2019 r.:

Dział Rozwoju i Współpracy  PWSW wPrzemyślu

ul.Żołnierzy I Armii Wojska Polskiego 1E,

37-700 Przemyśl

pokój nr 3.43 lub 3.46, II piętro (Kolegium Techniczne)

tel. 16 735 52 12 lub 16 735 52 08