Konsultacje

Harmonogram konsultacji wykładowców INT w semestrze letnim w roku akad. 2021/2022

Dyrektor Instytutu Nauk Technicznych

dr inż. Wioletta Tomaszewska-Górecka

Godziny przyjęć: Poniedziałek 13.00-13.45 

pokój nr. 1.7

Konsultacje online
Imię i nazwisko Dzień tygodnia Godzina
  prof. dr hab. inż. Wiesław Piekarski
 prof. dr hab. inż.  Maciej Kuboń
 prof. dr hab. Wiesław Barabasz
prof. dr hab. inż. Grażyna Jaworska  
dr hab. inż. Mariusz Witczak prof. PWSW
dr hab. Marian Kuźma, prof. PWSW
dr inż. Wioletta Tomaszewska-Górecka
 dr inż. Grzegorz Dzieniszewski, prof. PWSW
 dr inż. Stanisław Szabłowski
 dr inż. Ireneusz Kaczmar
dr inż. Adam Woś  
dr inż. Włodzimierz Banach
 dr inż. Anna Pikulicka
dr Elżbieta Radochońska – Wasiewicz
dr inż. Marek Zadernowski
dr Magdalena Marchel  

 

 

 

dr Piotr Grochowalski
dr Robert Oliwa  
dr Krzysztof Pupka
mgr inż. Kornelia Jaworska-Tomczyk    
mgr inż. Danuta Olejarka  
mgr inż. Rafał Hajduk
mgr inż. Grzegorz Spodar
 mgr Robert Rybak
 mgr Lesław Kołcz
mgr Agnieszka Andrzejewska  
mgr Wojciech Psik
mgr inż. Patrycja Napora


mgr inż. Justyna Niklewicz


mgr Rafał Korczyński