Konsultacje

Harmonogram konsultacji wykładowców INT w semestrze zimowym w roku akad. 2022/2023

Imię i nazwisko pracownika Dzień tygodnia Godzina

Numer pokoju

Dyrektor Instytutu

dr inż. Wioletta Tomaszewska-Górecka

Kierownicy zakładów

 Zakład Inżynierii Produkcji Żywności i Kosmetyków

Prof. Dr hab. Wiesław Barabasz

Zakład Inżynierii Transportu i Logistyki

dr inż. Grzegorz Dzieniszewski, prof. PWSW

Zakład Mechatroniki, Informatyki
i Inteligentnych technologii

dr inż. Stanisław Szabłowski, prof. PWSW

Opiekunowie praktyk

Kierunek Inżynieria Transportu i Logistyki

dr inż. Ireneusz Kaczmar

Kierunek Mechatronika

mgr Lesław Kołcz

Kierunek Inteligentne technologie

dr Elżbieta Radochońska-Wasiewicz

Mgr inż. Danuta Olejarka

Dr Magdalena Marchel

Nauczyciele akademiccy

prof. dr hab. inż. Maciej Kuboń

prof. dr hab. inż. Wiesław Piekarski

prof. dr hab. inż. Grażyna Jaworska

dr hab. inż. Mariusz Witczak prof. PWSW

dr hab. inż. Tomasz Buratowski prof. PWSW

dr hab. Marian Kuźma, prof. PWSW

dr inż. Ireneusz Kaczmar

dr inż. Anna Pikulicka

dr inż. Marek Zadernowski

dr inż. Adam Woś

dr inż. Włodzimierz Banach

dr inż. Wojciech Kozioł

dr inż. Piotr Grochowalski

dr Elżbieta Radochońska-Wasiewicz

mgr inż. Kornelia Jaworska-Tomczyk

Mgr inż. Justyna Niklewicz

mgr inż.  Ireneusz Wiech

mgr inż. Rafał Hajduk

mgr inż. Grzegorz Spodar

mgr Robert Rybak

mgr Lesław Kołcz

mgr inż. Agata Pudlak

mgr inż. Wojciech Psik

mgr inż. Bartosz Nycz

mgr Jakub Prachowski

mgr Rafał Korczyński