Konsultacje

Harmonogram konsultacji wykładowców INT w semestrze letnim w roku akad. 2021/2022

Imię i nazwisko pracownika Dzień tygodnia Godzina

Numer pokoju

Dyrektor Instytutu

dr inż. Wioletta Tomaszewska-Górecka

środa 14:00-15:30

1.7

Kierownicy zakładów

 Zakład Inżynierii Produkcji Żywności i Kosmetyków

Prof. Dr hab. Wiesław Barabasz

środa

15:00-16:30

3.8

Zakład Inżynierii Transportu i Logistyki

dr inż. Grzegorz Dzieniszewski, prof. PWSW

środa

18:45-20:15

3.7

Zakład Mechatroniki, Informatyki
i Inteligentnych technologii

dr inż. Stanisław Szabłowski, prof. PWSW

środa

16:20-17:50

1.6

Opiekunowie praktyk

Kierunek Inżynieria Transportu i Logistyki

dr inż. Ireneusz Kaczmar

środa

14:00-15:30

3.2

Kierunek Mechatronika

mgr Lesław Kołcz

czwartek

16:20-17:50

1.23

Kierunek Inteligentne technologie

dr Elżbieta Radochońska-Wasiewicz

środa

9:00-10:30

3.3

Mgr inż. Danuta Olejarka

piątek

16:00-17:30

2.31

Dr Magdalena Marchel

czwartek

10:30-12:00

2.4

Nauczyciele akademiccy

prof. dr hab. inż. Maciej Kuboń

piątek

17:00-18:30

1.9

prof. dr hab. inż. Wiesław Piekarski

czwartek

17:00-18:30

3.7

prof. dr hab. inż. Grażyna Jaworska

poniedziałek

13.30-15.00

2.13

dr hab. inż. Mariusz Witczak prof. PWSW

czwartek

14.00 – 15.30

2.13

dr hab. inż. Tomasz Buratowski prof. PWSW

poniedziałek

8:00 – 9:30

1.3

dr hab. Marian Kuźma, prof. PWSW

poniedziałek

9:00-10:30

1.15

dr inż. Ireneusz Kaczmar

środa

14:00-15:30

3.2

dr inż. Anna Pikulicka

poniedziałek

17.30-19.00

3.8

dr inż. Marek Zadernowski

czwartek

15.15 – 16.45

2.14

dr inż. Adam Woś

wtorek 16:15-17:45

1.9

dr inż. Włodzimierz Banach

czwartek

12:30-13:15

3.5

dr inż. Wojciech Kozioł

poniedziałek

18:30-20:00

3.4

dr inż. Piotr Grochowalski

czwartek

12:30-14:00

3.4

dr Elżbieta Radochońska-Wasiewicz

środa

9:00-10:30

3.3

mgr inż. Kornelia Jaworska-Tomczyk

środa

12.00 – 13.30

2.13

Mgr inż. Justyna Niklewicz

czwartek

14.30 – 16.00

2.2

mgr inż.  Ireneusz Wiech

środa

8.00 – 9.30

3.5

mgr inż. Rafał Hajduk

środa 18:25-19:55

3.9

mgr inż. Grzegorz Spodar

czwartek

11:00-12:30

3.9

mgr Robert Rybak

wtorek 14:30-15:30

3.3

mgr Lesław Kołcz

czwartek

16:20-17:50

1.23

mgr inż. Agata Pudlak

piątek

15:30-17:00

3.3

mgr inż. Wojciech Psik

czwartek

13:30-15:00

3.4

mgr inż. Bartosz Nycz

poniedziałek

18:30-20:00

1.4

mgr Jakub Prachowski

wtorek

18:00-19:30

2.24

mgr Rafał Korczyński

czwartek

18:30-20:00

Sala Sportowa ZSHUiG ul. Bakończycka 11