Ogłoszenia

Przemyski Program Stypendialny | Data publikacji: 18.10.2017, 10:00

Szanowni Studenci

Studenci mieszkający w Gminie Miejskiej Przemyśl mogą ubiegać się o przyznanie stypendium w ramach Przemyskiego Programu Stypendialnego.

Szczegóły programu wraz z wnioskiem znajdują się w załączonej Uchwale Rady Miejskiej.

Wnioski należy składać w terminie do 31.10.2017 r. do godz. 11:00 w sekretariacie Instytutu.


I rok Mechatroniki 19.10.2017 jednorazowe Szkolenie BHP  |  Data publikacji: 15.10.2017, 15:24  |  Aktualizacja: 15.10.2017, 15:25

W dniu 19 października 2017 r. (czwartek) o godz. 14.35-17.35 odbędzie się „Szkolenie BHP”, sala 2.29

Obecność obowiązkowa

Jest to jednorazowe szkolenie kończące się zaliczeniem.
Brak zaliczenia z BHP skutkuje nieuzyskaniem zaliczenia semestru zimowego!!!


 Cudzoziemcy – NFZ  |  Data publikacji: 15.10.2017, 11:30  |  Aktualizacja: 19.12.2019, 11:30

Uwaga Studenci Cudzoziemcy

Informujemy, że zgodnie z Rozporządzeniem w sprawie podejmowania i odbywania przez cudzoziemców studiów i szkoleń cudzoziemcy mogą być przyjmowani na studia jeżeli:

  • posiadają polisę ubezpieczeniową na wypadek choroby lub następstw nieszczęśliwych wypadków na okres kształcenia w Polsce albo Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego lub

  • przystąpią do ubezpieczenia w Narodowym Funduszu Zdrowia niezwłocznie po rozpoczęciu kształcenia.

Do ubezpieczenia w NFZ mogą przystąpić cudzoziemcy posiadający Kartę Polaka, Kartę Stałego Pobytu.

W tym celu należy:

– stawić się osobiście w oddziale Narodowego Funduszu Zdrowia w Rzeszowie ul. Zamkowa 8

w celu podpisania umowy,

– z podpisaną umową zgłosić się do sekretariatu Instytutu Nauk Technicznych oraz Działu Kadr i Płac PWSW

Przy podpisywaniu umowy niezbędne są następujące dokumenty:

– numer ewidencyjny PESEL

– paszport

– Karta Polaka

– legitymacja studencka

– zaświadczenie o statusie studenta

W przypadku studentów posiadających Kartę Polaka, którzy podpiszą umowę z NFZ uczelnia będzie opłacać składki zdrowotne przez cały okres studiów.