Sylabusy

Sylabusy obowiązujące w roku akademickim 2019/2020 i 2020/2021

Mechatronika

*Specjalność KW01 – KW08 C obowiązuje od roku akademickiego 2020/2021

Przedmioty kształcenia kierunkowego wybieralne


 

Przedmioty kształcenia kierunkowego


 

Przedmioty kształcenia ogólnego


 

Przedmioty kształcenia podstawowego


Inne