Kierunek Mechatronika

Szanowni Państwo,

Witamy na stronie internetowej kierunku Mechatronika

Instytut Nauk Technicznych od 2010 r. prowadzi studia I stopnia inżynierskie w trybie stacjonarnym (bezpłatne) na kierunku Mechatronika. Studia trwają 3,5 roku i kończą się uzyskaniem tytułu zawodowego inżyniera. Nasi absolwenci otrzymują gruntowne przygotowanie merytoryczne umożliwiające zarówno kontynuację studiów na poziomie magisterskim (II stopnia), jak i podjęcie pracy w zawodzie.

Absolwenci mechatroniki posiadają umiejętności posługiwania się zaawansowaną wiedzą z zakresu mechaniki, budowy i eksploatacji maszyn, elektroniki, informatyki i teorii sterowania – niezbędną do projektowania i konstruowania specjalistycznych maszyn i urządzeń. W trakcie studiów studenci mogą wybrać jedną z specjalności takich jak projektowanie systemów mechatronicznych lub mechatronikę samochodową.

Absolwenci mechatroniki są bardzo poszukiwani na dynamicznie zmieniającym się rynku pracy. Studia na kierunku mechatronika mogą odbywać się również według indywidualnego systemu studiowania wspomaganego platformą e-learningową Moodle. Jest to atrakcyjna oferta w szczególności dla osób pracujących.

Rozwiń skrzydła. Studiuj mechatronikę!


Lokalizacja Instytutu Nauk Technicznych


Instytut Nauk Technicznych
ul. Żołnierzy I Armii Wojska Polskiego 1 E
37-700 Przemyśl

Kontakt:
tel. (16) 735 52 62
e-mail: mechatronika@pwsw.pl

Instytut położony jest w nowoczesnym budynku Kolegium Technicznego PWSW na Bakończycach.

 

 

Władze Instytutu


Dyrektor Instytutu

dr inż. Wioletta Tomaszewska-Górecka
Kolegium Techniczne parter, pokój 1.7

Kierownik Zakładu Mechatroniki i Informatyki

dr inż. Stanisław Szabłowski
Kolegium Techniczne parter, pokój 1.6


Sekretariat Instytutu


Kolegium Techniczne
ul. Żołnierzy I Armii Wojska Polskiego 1 E
Parter – pokój 1.26 i 1.27
37-700 Przemyśl
tel. (16) 735 52 62, (16) 735 52 52
e-mail: mechatronika@pwsw.pl

mgr Beata Dudek

Godziny pracy Sekretariatu: od poniedziałku do piątku 7.30 – 15.30

Godziny przyjmowania studentów:poniedziałek, wtorek, środa, czwartek 10.00 – 14.00
(W piątek sekretariat nieczynny dla studentów)


Kadra dydaktyczna


Kadrę dydaktyczną na kierunku Mechatronika tworzą doktorzy i profesorowie PWSW oraz wykładowcy z ośrodków akademickich Rzeszowa i Krakowa. Kadra posiada nie tylko duże doświadczenie dydaktyczne ale również bogatą wiedzę praktyczną zdobywaną w pracy dla przemysłu.

[Kadra naukowo-dydaktyczna] [Godziny konsultacji]

 

Program Erasmus


Dzięki programowi Erasmus (finansowanemu przez Komisje Europejską) już po pierwszym roku nasi studenci kształcą się w zagranicznych ośrodkach akademickich w państwach UE z którymi od lat współpracuje Państwowa Wyższa Szkoła Wschodnioeuropejska w Przemyślu


Mechatronika na platformie edukacyjnej Moodle


W ramach działalności platformy edukacyjnej PWSW wykładowcy udostępniają materiały do samodzielnego studiowania na platformie e-learnigowej Moodle.

Materiały dla studentów kierunku dostępne są pod adresem: [Kursy przedmiotów]

 

Współpraca z instytucjami


Instytut współpracuje z następującymi firmami, szkołami i uczelniami:

  • Fanina S.A. Fabryka Aparatury Elektromechanicznej w Przemyślu
  • Zakłady Automatyki Przemysłowej Polna S.A. w Przemyślu
  • Fibris S.A. w Przemyślu
  • Sanwil Polska Sp. z o.o w Przemyślu
  • Hensfort w Przemyślu
  • Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Nr 1 w Przemyślu
  • Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki – AGH w Krakowie
  • Politechnika Rzeszowska

 

Mechatronika PWSW w mediach społecznościowych


Zapraszamy do odwiedzenia naszej strony na Facebook’u: