Kierunek Mechatronika

Szanowni Państwo,

Witamy na stronie internetowej kierunku Mechatronika

Instytut Nauk Technicznych od 2010 r. prowadzi studia I stopnia inżynierskie w trybie stacjonarnym (bezpłatne) na kierunku Mechatronika. Studia trwają 3,5 roku i kończą się uzyskaniem tytułu zawodowego inżyniera. Nasi absolwenci otrzymują gruntowne przygotowanie merytoryczne umożliwiające zarówno kontynuację studiów na poziomie magisterskim (II stopnia), jak i podjęcie pracy w zawodzie.

Absolwenci mechatroniki posiadają umiejętności posługiwania się zaawansowaną wiedzą z zakresu mechaniki, budowy i eksploatacji maszyn, elektroniki, informatyki i teorii sterowania – niezbędną do projektowania i konstruowania specjalistycznych maszyn i urządzeń. W trakcie studiów studenci mogą wybrać jedną z specjalności takich jak projektowanie systemów mechatronicznych, programowanie i projektowanie 3D lub mechatronikę samochodową.

Absolwenci mechatroniki są bardzo poszukiwani na dynamicznie zmieniającym się rynku pracy. Studia na kierunku mechatronika mogą odbywać się również według indywidualnego systemu studiowania wspomaganego platformą e-learningową Moodle. Jest to atrakcyjna oferta w szczególności dla osób pracujących.

Rozwiń skrzydła. Studiuj mechatronikę!


Lokalizacja Instytutu Nauk Technicznych


Instytut Nauk Technicznych
ul. Żołnierzy I Armii Wojska Polskiego 1 E
37-700 Przemyśl

Kontakt:
tel. (16) 735 52 62
e-mail: mechatronika@pwsw.pl

Instytut położony jest w nowoczesnym budynku Kolegium Technicznego PWSW na Bakończycach.

 

 

Władze Instytutu


Dyrektor Instytutu

dr inż. Wioletta Tomaszewska-Górecka
Kolegium Techniczne parter, pokój 1.7

Kierownik Zakładu Mechatroniki i Informatyki

dr inż. Stanisław Szabłowski
Kolegium Techniczne parter, pokój 1.6


Sekretariat Instytutu


Kolegium Techniczne
ul. Żołnierzy I Armii Wojska Polskiego 1 E
Parter – pokój 1.26 i 1.27
37-700 Przemyśl
tel. (16) 735 52 62, (16) 735 52 52
e-mail: mechatronika@pwsw.pl

mgr Beata Dudek

Godziny pracy Sekretariatu: od poniedziałku do piątku 7.30 – 15.30

Godziny przyjmowania studentów:poniedziałek, wtorek, środa, czwartek 10.00 – 14.00
(W piątek sekretariat nieczynny dla studentów)


Kadra dydaktyczna


Kadrę dydaktyczną na kierunku Mechatronika tworzą doktorzy i profesorowie PWSW oraz wykładowcy z ośrodków akademickich Rzeszowa i Krakowa. Kadra posiada nie tylko duże doświadczenie dydaktyczne ale również bogatą wiedzę praktyczną zdobywaną w pracy dla przemysłu.

[Kadra naukowo-dydaktyczna] [Godziny konsultacji]

 

Program Erasmus


Dzięki programowi Erasmus (finansowanemu przez Komisje Europejską) już po pierwszym roku nasi studenci kształcą się w zagranicznych ośrodkach akademickich w państwach UE z którymi od lat współpracuje Państwowa Wyższa Szkoła Wschodnioeuropejska w Przemyślu


Mechatronika na platformie edukacyjnej Moodle


W ramach działalności platformy edukacyjnej PWSW wykładowcy udostępniają materiały do samodzielnego studiowania na platformie e-learnigowej Moodle.

Materiały dla studentów kierunku dostępne są pod adresem: [Kursy przedmiotów]

 

Współpraca z instytucjami


Instytut współpracuje z następującymi firmami, szkołami i uczelniami:

  • Fanina S.A. Fabryka Aparatury Elektromechanicznej w Przemyślu
  • Zakłady Automatyki Przemysłowej Polna S.A. w Przemyślu
  • Fibris S.A. w Przemyślu
  • Sanwil Polska Sp. z o.o w Przemyślu
  • Hensfort w Przemyślu
  • Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Nr 1 w Przemyślu
  • Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki – AGH w Krakowie
  • Politechnika Rzeszowska

 

Mechatronika PWSW w mediach społecznościowych


Zapraszamy do odwiedzenia naszej strony na Facebook’u: