Kadra kierunku

Nauczyciele akademiccy prowadzący zajęcia na kierunku Mechatronika w roku akademickim 2019/2020

dr hab. Marian Kuźma

dr hab. inż. Tomasz Buratowski

dr inż. Wioletta Tomaszewska-Górecka

dr inż. Stanisław Szabłowski

dr inż. Grzegorz Dzieniszewski

dr inż. Mariusz Szwedo

dr inż. Sławomir Bydoń

dr inż. Adam Woś

dr inż. Włodzimierz Banach

dr Krzysztof Pupka

dr Maria Stryczek

dr Olga Solarz

dr Dariusz Markiewicz

mgr inż. Agata Pudlak

mgr inż. Rafał Hajduk

mgr inż. Grzegorz Góral

mgr inż. Grzegorz Spodar

mgr Natalia Knyshyk

mgr Anna Bury

mgr Robert Rybak

mgr Lesław Kołcz

mgr Michał Fac

mgr Rafał Korczyński

 

Opiekunowie studentów w roku akad. 2019/2020:

I rok – mgr Lesław Kołcz

II rok – dr inż. Adam Woś

III rok – dr inż. Mariusz Szwedo

IV rok – dr inż. Stanisław Szabłowski