Rekrutacja studentów 2019/2020

 

 

 

Od 1 września 2019 r. ruszyła rekrutacja studentów kierunku MECHATRONIKA do udziału w projekcie

„Kształcenie praktyczne kadr dla gospodarki regionu w Państwowej Wyższej Szkole Wschodnioeuropejskiej w Przemyślu”

realizowanego w ramach

Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020

Priorytet III:  Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju

Działanie 3.5:   Kompleksowe programy szkół wyższych

Nr Projektu: POWR.03.05.00-00-ZR34/18

 

Projekt realizowany będzie w okresie od 01.09.2019 r. do 31.12.2022 r. w podziale na trzy edycje.

UWAGA! Do udziału w projekcie (w każdej edycji) zostanie zakwalifikowanych jedynie 10 osób z kierunku Mechatronika

 

TERMINY REKRUTACJI STUDENTÓW:

I edycja: od 1 września do 31 października 2019 r.

II edycja: od 1 września do 31 października 2020 r.

III edycja: od 1 września do 31 października 2021 r.

 

Dla Studentów studiów I stopnia z kierunku Mechatronika w ramach projektu przewidziano następujące działania:

 • Badanie kompetencji – dwa indywidualne spotkania z Doradcą zawodowym,
 • Zajęcia praktyczne realizowane w formie projektowej – warsztaty w wymiarze 40 godzin, prowadzone przez Eksperta z ramienia Uczelni oraz Pracodawcy, mające na celu konfrontację wiedzy zdobytej na studiach z praktyką,
 • Wizytę studyjną – wizyta w jednej z polskich firmach/przedsiębiorstw, realizowane we współpracy z pracodawcami,
 • Certyfikowane szkolenia:
 • Programowanie i obsługiwanie procesu druku 3D (40 godz.) – 5 osób w edycji,
 • Eksploatacja i dozór urządzeń elektroenergetycznych o napięciu do 1kV (32 godzin) – 5 osób w edycji,
 • Zaawansowane użytkowanie programów CAD/CAM (40 godzin) – 5 osób w edycji,
 • Operator obrabiarek CNC (51 godzin) – 5 osób w edycji,
 • Język angielski specjalistyczny dla inżynierów (30 godzin) – 5 osób w edycji,
 • Jak prowadzić własny biznes (25 godzin) – 5 osób w edycji.

Aby aplikować do udziału w projekcie należy:

 1. być Studentem/Studentką I stopnia kierunku Mechatronika,
 2. być Studentem/Studentką jednego z czterech ostatnich semestrów studiów – w okresie rekrutacji 5 semestr.

 

Formularze rekrutacyjne należy składać w  BIURZE  PROJEKTU do dnia 31 października 2019 r.:

Dział Rozwoju i Współpracy  PWSW w Przemyślu                                                                                                                                                                                   ul. Żołnierzy I Armii Wojska Polskiego 1E,

37-700 Przemyśl

pokój nr 3.43 lub 3.46, II piętro (Kolegium Techniczne)

tel. 16 735 52 12 lub 16 735 52 08