Ogłoszenia

21 października 2020

Informacja dotycząca prowadzonych zajęć


Szanowni Studenci

Zgodnie z Zarządzeniem nr PWSW-SEK-021/91/20 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Wschodnioeuropejskiej w Przemyślu z dnia 16 października 2020 r. w sprawie wytycznych dotyczących organizacji zajęć dydaktycznych na studiach w Państwowej Wyższej Szkole Wschodnioeuropejskiej w Przemyślu w roku akademickim 2020/2021 w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, 

informujemy, że zajęcia dydaktyczne będą odbywać się w trybie zdalnym z wyłączeniem zajęć praktycznych, których nie można przeprowadzić z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.