Ogłoszenia

18 marca 2020

Informacja na temat terminu ważności legitymacji studenckich


Szanowni Studenci,

uprzejmie informuję, iż w związku z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dn. 12 marca 2020 r. zmieniającym rozporządzenie ws. studiów (Dz.U. z 2020 poz. 420), elektroniczne legitymacje studenckie, których ważność została potwierdzona w pierwszym semestrze roku akademickiego 2019/2020, zachowują ważność do dnia 31maja 2020 r., bez konieczności potwierdzenia ich ważności w sposób określony w określony w §21ust.1.