Ogłoszenia

14 października 2020

Obowiązkowe szkolenia dla studentów I roku


Drodzy studenci !!!

Uprzejmie informujemy, iż studenci I roku studiów zobowiązani są do uczestnictwa w szkoleniu BHP.

W dniach 15 i 16 października 2020 r. będą rozsyłane do Państwa na adresy mailowe podawane podczas procesu rekrutacji informacje dotyczące szkolenia.  Studenci proszeni są o zapoznanie się z otrzymanymi wiadomościami.

Należy pamiętać, że uczestnictwo w szkoleniu jest OBOWIĄZKOWE.