Ogłoszenia

7 lutego 2018

OGŁOSZENIE – rozmowa kwalifikacyjna dla studentów Inżynierii transportu i logistyki – termin dodatkowy


OGŁOSZENIE – rozmowa kwalifikacyjna dla studentów Inżynierii transportu i logistyki – termin dodatkowy

W poniedziałek 12 lutego 2018 o godz. 10.00 w sali 2.7 w Kolegium Technicznym PWSW odbędzie się rozmowa kwalifikacyjna dla studentów Inżynierii transportu i logistyki, którzy złożyli wnioski o udział w „Programie praktyk zawodowych w PWSZ”, a nie brali udziału w rozmowie w pierwszym terminie.