Ogłoszenia

22 czerwca 2020

Komunikat MNiSW w sprawie ważności legitymacji


Szanowni Studenci

zgodnie z informacją MNiSW legitymacje studenckie zachowują ważność przez cały okres zawieszenia lub ograniczenia funkcjonowania uczelni oraz przez 60 dni po jego zakończeniu. Przepis ten ma zastosowanie także do legitymacji, które utraciły ważność w okresie 30 dni poprzedzających ograniczenie lub zawieszenie funkcjonowania uczelni.

Pełna treść komunikatu dostępna jest na stronie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego