Ogłoszenia

23 listopada 2021

Zastępstwa z przedmiotów ogólnouczelnianych


Środa, 9:55-10:40

Ochrona własności intelektualnej V, gr. 1,  (ITL, BPZ, IPKiS, IwB, PG, AW, ok. 47 studentów), 2.29 KT

dr hab.
S. Stępień

Środa, 10:45-11:30

Wiedza o Polsce, 2.29 KT

dr G. Szopa

Środa, 11:35-12:20

Antropologia społeczna, 2.29 KT

dr hab.
S. Stępień

Środa, 12:25-13:10

Ochrona własności intelektualnej V, gr. 2, dr  ( FA, HIS ok. 46 studentów), 2.29 KT

dr hab.
S. Stępień

Środa, 13:15-14:00

Ochrona własności intelektualnej V, gr. 3, dr  (SOCJ, SM, BT, MECH ok. 63 studentów), 2.29 KT

dr hab.
S. Stępień